Ögretici Metinler Nelerdir?

Öğretici metinlere: makale, fıkra, deneme, eleştiri, anı, biyografi, otobiyografi, söylev, mektup, söyleyişi, mülakat, röportaj, gezi yazısı ve haber yazısı gibi örnekler verilebilir.

Sanatsal yazılar nelerdir?

Şiir, roman, hikâye, masal, fabl ve tiyatro sanatsal metinlerdir.

Edebi metin nedir kısaca örnekleri?

Edebi metinler manzum ve mensur olarak ikiye ayrılır. Beyit, bend ve kıtalarla yazılan nazım türlerine manzum eser denir. Öykü, deneme, roman, masal ve destan ise mensur eserlere örnek olarak gösterilebilir.

Hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biridir?

Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. Dil, daha çok, göndergesel işlevde kullanılır. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez. Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, tanımlarla pekiştirilir.

Sanatsal metinler ne demek?

Sanatsal metinler sanatçının eserinde okuyucunun hayal dünyasına izler bırakmak amacıyla şiirsel bir dil kullanarak etki altına almayı sağladığı metinlerdir. Sanatsal ifade olarak gerçeklik değiştirilerek veya yorumlanarak anlatılmaktadır.

Sanatsal metinler kaça ayrılır?

Sanatsal metinleri anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olayın, bir anlatıcı tarafından yorumlanıp dönüştürülmesiyle oluşturulur.

Sanatsal yazıların özellikleri nelerdir?

Sanatsal Metinlerinin Özellikleri

  • Sanat metinlerinde amaç okuyucuya estetik zevk vermektir.
  • Öyküleyici ve betimleyici anlatım türü kullanılır.
  • Yazarın üslup kaygısı vardır.
  • Dilin sanatsal işlevi kullanılır.
  • Söz sanatlarına yer verilir.
  • Sanatsal metinlerde kapalı anlatım söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerindendir?

Sanatsal metinlerin tek anlamı yoktur, sanatsal metinler çok anlamlıdır, her okunuşta yeni anlamlar kazanır. Sanatsal metinlerde kelime ve cümlelerin yeri değiştirilemez. Sanatsal metinler yazıldığı dönemin özelliklerinden ve o dönemdeki her türlü gerçeklikten izler taşır.

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal türlerden biridir?

Destan, halk hikâyesi, masal, fabl, öykü, roman, tiyatro gibi türleri kapsar. Bu türlerde anlatılanların bir kısmının hiçbir gerçeklik temeli yoktur. Masal, fabl gibi türler bu gruba dâhil edilebilir.

  Was ist die Tischtennistheorie?